Thành duy thức luận 10: Đặc tính của chủng tử – phần 1/5

Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại TP.HCM ngày 12-10-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1301,Thanh-duy-thuc-luan-10-dac-tinh-cua-chung-tu.tsph

LEAVE A REPLY