Thành duy thức luận 13: Ý thức – Bản chất và loại hình – phần 4/5

Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại TP.HCM ngày 23-10-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1298,Thanh-duy-thuc-luan-13-y-thuc—Ban-chat-va-loai-hinh.tsph

LEAVE A REPLY