Thành duy thức luận 16: Thái độ tâm lý – Nhóm biến hành – phần 4/5

Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại TP.HCM ngày 29-10-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1295,Thanh-duy-thuc-luan-16-Thai-do-tam-ly—Nhom-bien-hanh.tsph

LEAVE A REPLY