Thích Minh Niệm – Chùa Giác Ngộ

Pháp thoại: Xử lý phiền não bằng năng lượng tỉnh thức do Thầy Thích Minh Niệm giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 22-09-2016

LEAVE A REPLY