Thích Minh Niệm – Chùa Giác Ngộ

Pháp thoại: Giữ tâm quân bình và sáng tỏ do Thầy Thích Minh Niệm giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 17-09-2016

LEAVE A REPLY