Thích Minh Niệm -Làm sao để tha thứ cho mình và người khác

Pháp thoại: Làm sao để tha thứ cho mình và người khác do Thầy Thích Minh Niệm giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 23-09-2016

LEAVE A REPLY