Thiền Tứ Niệm Xứ Kỳ 4 – Sư Tăng Định

Pháp thoại do Sư Tăng Định giảng trong khóa tu Thiền lần 4 tại chùa Giác Ngộ, ngày 21-05-2017
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

LEAVE A REPLY