Thuật chăn trâu tâm – phần 5/5

Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 26/12/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2848,Thuat-chan-trau-tam—Phan-tich-kinh-Phong-Nguu-149-thuoc-kinh-Trung-A-Ham.tsph

LEAVE A REPLY