Thực tập thiền Tứ Niệm Xứ – Sư Tăng Định

Thực tập thiền Tứ Niệm Xứ do Sư Tăng Định giảng dạy trong khóa tu Thiền lần 1 tại chùa Giác Ngộ, ngày 26-02-2017

LEAVE A REPLY