Tổng kết công tác Phật sự 2016 – TT. Thích Nhật Từ

Thầy Nhật Từ ban đạo từ và tổng kết công tác Phật sự 2016 của chùa Giác Ngộ, quỹ Đạo Phật Ngày Nay; đồng thời đề ra phương hướng năm 2017

LEAVE A REPLY