Trái tim của Bụt -TT. Thích Nhật Từ – wWw.ChuaGiacNgo.com

Trái tim của Bụt -TT. Thích Nhật Từ – wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại chùa Diệu Pháp, ngày 23/05/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng MP3 tại đây
http://www.chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-05-2015/trai-tim-cua-but.html

LEAVE A REPLY