Tranh Chăn Trâu Thiền Tông – Phần 7/8

Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 04/01/2009. NGhe audio tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,3126,Tranh-Chan-Trau-Thien-Tong.tsph

LEAVE A REPLY