Trí tuệ soi sáng, kết thúc khổ đau – TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Ni viện Tuệ Quang, Lâm Đồng, ngày 07-02-2017

LEAVE A REPLY