TT. Thích Đồng Trí – Chùa Giác Ngộ

Pháp thoại: Kinh Đại Bát Niết Bàn phẩm 21: Anh Nhi Hạnh do TT. Thích Đồng Trí giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 14-09-2016

LEAVE A REPLY