TT. THÍCH ĐỒNG TRÍ thuyết giảng Đề Tài: Ý NGHĨA PHẬT THÀNH ĐẠO, Ngày 8/1/2017.

Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

LEAVE A REPLY