TT. Thích Nhật Từ – Vấn đáp: Niệm Phật và dứt khổ đau

Các câu hỏi được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Đại Giác, Sóc Trăng, ngày 29-07-2009

LEAVE A REPLY