TT. THÍCH VIÊN GIÁC thuyết giảng NÓI NĂNG NHƯ CHÁNH PHÁP, IM LẶNG NHƯ THIỀN ĐỊNH, ngày 27/11/2016.

Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

LEAVE A REPLY