Tự tại giữa thăng trầm -TT. Thích Nhật Từ – wWw.ChuaGiacNgo.com

Tự tại giữa thăng trầm -TT. Thích Nhật Từ – wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại nhà hàng chay Mandala, Sài Gòn, ngày 27/09/2014.
Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:
http://www.chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-09-nam-2014/tu-tai-giua-thang-tram.html

LEAVE A REPLY