Tuệ giác đến từ sự thực tập đúng đắn và Mỗi ngày đi về hướng vô ngã – Sư Minh Niệm

Pháp thoại do Sư Minh Niệm giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06-01-2017

LEAVE A REPLY