Tỳ ni nhật dụng – TT. Thích Đồng Trí

Pháp thoại do TT. Thích Đồng Trí giảng trong khóa tu Xuất gia gieo duyên lần thứ nhất tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/08/2016

LEAVE A REPLY