Vấn đáp: Bản chất con người (ngày 11/08/2009) | Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Bản chất con người ngày 11/08/2009 gồm những bài vấn đáp:
Nhân chi sơn Tính bổn thiện
Triết lý Chân Thiện Mỹ
Người nữ có phải là sự tham ái hay không ?
Vũ trụ luận Phật giáo dưới cái nhìn của đức Phật

Giảng tại Trường hạ Chùa Hưng Phước, ngày 11/08/2009
Đăng ký theo dõi kênh Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/kifyzZ
FB Phật Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/XqdlKi
Kinh Phật Cho Người Tại Gia |Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/CjGEgx
Kinh Tụng Hằng Ngày| Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/pdSqbw
Các bài vấn đáp Phật học | Thích Nhật Từ: http://goo.gl/rhiQjc

LEAVE A REPLY