Vấn đáp: Bản chất đạo Phật và tôn giáo khác (ngày 12/06/2010) | Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Bản chất đạo Phật và tôn giáo khác ngày 12/06/2010 gồm các bài vấn đáp:
Sự khác nhau giữa Rửa tội và Sám hối
Sự khác nhau giữa giáo lý Phật giáo với các tôn giáo khác
Quan niệm bình đẳng giới của Đức Phật
Sự khác biệt giữa Nho giáo Lão giáo và Phật giáo

Giảng tại chùa Hưng Phước, ngày 12/06/2010
Đăng ký theo dõi kênh Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/kifyzZ
FB Phật Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/XqdlKi
Kinh Phật Cho Người Tại Gia |Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/CjGEgx
Kinh Tụng Hằng Ngày| Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/pdSqbw
Các bài vấn đáp Phật học | Thích Nhật Từ: http://goo.gl/rhiQjc

LEAVE A REPLY