Vấn đáp: Cái chết, nỗi lo, quán tưởng và tưởng tượng (ngày 22/04/2012) | Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Cái chết, nỗi lo, quán tưởng và tưởng tượng, ngày 22/04/2012 gồm những bài vấn đáp:

Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 22/04/2012; Khu du lịch Tân Cảng, TP. HCM, ngày 21/04/2012; Nhà hàng chay Mandala, ngày 31/03/2012

Đăng ký theo dõi kênh Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/kifyzZ
FB Phật Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/XqdlKi
Kinh Phật Cho Người Tại Gia |Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/CjGEgx
Kinh Tụng Hằng Ngày| Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/pdSqbw
Các bài vấn đáp Phật học | Thích Nhật Từ: http://goo.gl/rhiQjc

LEAVE A REPLY