Vấn đáp: Cúng sao giải hạn (ngày 12/07/2010) | Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Cúng sao giải hạn ngày 12/07/2010 gồm những bài vấn đáp:

Giảng tại trường hạ chùa Vi Phước – Cần Thơ, ngày 12/07/2010
Đăng ký theo dõi kênh Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/kifyzZ
FB Phật Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/XqdlKi
Kinh Phật Cho Người Tại Gia |Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/CjGEgx
Kinh Tụng Hằng Ngày| Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/pdSqbw
Các bài vấn đáp Phật học | Thích Nhật Từ: http://goo.gl/rhiQjc

LEAVE A REPLY