Vấn đáp: Đạo Phật đi vào cuộc đời (ngày 09/04/2011) | Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Đạo Phật đi vào cuộc đời ngày 09/04/2011 gồm những bài vấn đáp:
Phương pháp chuyển hóa tâm
Sự liên hệ giữa Phật giáo và khoa học hiện đại
Sự khác nhau giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa
Áp dụng lời dạy của đức Phật về hạnh phúc gia đình xã hội

Giảng tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, ngày 09/04/2011
Đăng ký theo dõi kênh Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/kifyzZ
FB Phật Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/XqdlKi
Kinh Phật Cho Người Tại Gia |Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/CjGEgx
Kinh Tụng Hằng Ngày| Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/pdSqbw
Các bài vấn đáp Phật học | Thích Nhật Từ: http://goo.gl/rhiQjc

LEAVE A REPLY