Vấn đáp: Để Phật Sự Được Thành Công (ngày 23/06/2009) | Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Để Phật Sự Được Thành Công ngày 23/06/2009 gồm những bài vấn đáp:
Thuận lợi và khó khăn khi hoằng pháp tại trại giam
Giáo dục Phật học ngày nay
Nghịch hạnh là như thế nào ?
Tăng ni trẻ và hướng đi hoằng pháp mới

Giảng tại Trường hạ Chùa Hưng Phước, ngày 23/06/2009

Đăng ký theo dõi kênh Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/kifyzZ
FB Phật Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/XqdlKi
Kinh Phật Cho Người Tại Gia |Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/CjGEgx
Kinh Tụng Hằng Ngày| Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/pdSqbw
Các bài vấn đáp Phật học | Thích Nhật Từ: http://goo.gl/rhiQjc

LEAVE A REPLY