Vấn đáp: Để trở thành Phật tử hạnh phúc (ngày 16/05/2011) | Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Để trở thành Phật tử hạnh phúc ngày 16/05/2011 gồm những bài vấn đáp:

Đăng ký theo dõi kênh Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/kifyzZ
FB Phật Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/XqdlKi
Kinh Phật Cho Người Tại Gia |Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/CjGEgx
Kinh Tụng Hằng Ngày| Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/pdSqbw
Các bài vấn đáp Phật học | Thích Nhật Từ: http://goo.gl/rhiQjc

LEAVE A REPLY