Vấn đáp: Giả từ, Cờ bạc, Rượu chè, Ma túy, Internet (ngày 03/09/2011) | Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Giả từ Cờ bạc, rượu chè, ma túy, internet – ngày 03/09/2011 gồm những bài vấn đáp:
Những thói quen xấu của người đàn ông
Vượt qua thói quen nghiện cờ bạc
Vượt qua thói quen uống rượu bia
Tính luân hồi và chu kỳ của thói quen xấu

Giảng tại chùa Ấn Quang ngày 03/09/2011
Đăng ký theo dõi kênh Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/kifyzZ
FB Phật Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/XqdlKi
Kinh Phật Cho Người Tại Gia |Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/CjGEgx
Kinh Tụng Hằng Ngày| Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/pdSqbw
Các bài vấn đáp Phật học | Thích Nhật Từ: http://goo.gl/rhiQjc

LEAVE A REPLY