Vấn đáp: Mê tín (ngày 19/04/2008) | Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Mê tín – ngày 19/04/2008 gồm những bài vấn đáp:

Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 19/04/2008
Đăng ký theo dõi kênh Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/kifyzZ
FB Phật Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/XqdlKi
Kinh Phật Cho Người Tại Gia |Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/CjGEgx
Kinh Tụng Hằng Ngày| Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/pdSqbw
Các bài vấn đáp Phật học | Thích Nhật Từ: http://goo.gl/rhiQjc

LEAVE A REPLY