Vấn đáp: Mê tín và Chánh tín ( ngày 31/07/2009) | Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Mê tín và Chánh tín – ngày 31/07/2009 gồm những bài vấn đáp:
Hướng dẫn để có chánh niệm khi ngủ
Có nên thờ thần linh trong kinh doanh ?
Nhận biết người giả sư và giả tu
Ứng xử với người hôn nhân cận huyết
Phóng sanh theo tinh thần Phật giáo

Giảng tại Khách sạn Linh Phương – Cần Thơ, ngày 31/07/2009
Đăng ký theo dõi kênh Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/kifyzZ
FB Phật Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/XqdlKi
Kinh Phật Cho Người Tại Gia |Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/CjGEgx
Kinh Tụng Hằng Ngày| Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/pdSqbw
Các bài vấn đáp Phật học | Thích Nhật Từ: http://goo.gl/rhiQjc

LEAVE A REPLY