Vấn đáp ngày 03/06/2013 | Thich Nhật Từ

Vấn đáp ngày 03/06/2013 gồm những bài vấn đáp:
Người đẹp vì lụa Lúa tốt vì phân
Năng lực bản thân
Hướng dẫn thay đổi thói quen xấu
Vì sao tôi theo đạo Phật ?

Giảng tại khóa tu Thiện Tài Đồng Tử lần 4 tại Đắk Lắk, ngày 03/06/2013
Đăng ký theo dõi kênh Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/kifyzZ
FB Phật Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/XqdlKi
Kinh Phật Cho Người Tại Gia |Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/CjGEgx
Kinh Tụng Hằng Ngày| Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/pdSqbw
Các bài vấn đáp Phật học | Thích Nhật Từ: http://goo.gl/rhiQjc

LEAVE A REPLY