Vấn đáp ngày 04/05/2017 | Thích Nhật Từ

Vấn đáp ngày 04/05/2017 gồm những bài vấn đáp:
Những điều Phật tử cần làm
Ngộ nhận về ý nghĩ tu tại tâm
Quả vị Phật trong kinh Đại thừa
Thực tập Bát chánh đạo
Khái quát về Tâm Ý Thức
Kinh Liễu Nghĩa và Bất Liễu Nghĩa
Giá trị của xuất gia
Hiến xác cho y học
Giáo dục Phật giáo Việt Nam
Hoài bảo xuất gia
Hiện tượng lạc thiền
Trường phái ăn chay
Trách nhiệm và cam kết trước khi xuất gia
Thực phẩm chay

Giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 2 tại chùa Giác Ngộ, ngày 04-05-2017

Đăng ký theo dõi kênh Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/kifyzZ
FB Phật Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/XqdlKi
Kinh Phật Cho Người Tại Gia |Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/CjGEgx
Kinh Tụng Hằng Ngày| Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/pdSqbw
Các bài vấn đáp Phật học | Thích Nhật Từ: http://goo.gl/rhiQjc

LEAVE A REPLY