Vấn đáp ngày 07/05/2017 | Thích Nhật Từ

Vấn đáp ngày 07/05/2017 gồm các bài vấn đáp:
Học, tu và phụng sự
Tổ chức từ thiện có phương pháp
Có con trước hôn nhân
Giá trị việc tu thiền
Vượt qua cạm bẫy facebook
Niềm tin vào Phật pháp
Quan niệm tống táng của đạo Phật
Luật nhân quả
Tạo dựng quan điểm cá nhân
Tập thói quen ăn chay
Giả danh tu sĩ khất thực
Chủ đề về tình yêu
Xây từ đường thờ cúng tổ tiên

Giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật lần 12 tại chùa Giác Ngộ, ngày 07-05-2017
Đăng ký theo dõi kênh Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/kifyzZ
FB Phật Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/XqdlKi
Kinh Phật Cho Người Tại Gia |Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/CjGEgx
Kinh Tụng Hằng Ngày| Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/pdSqbw
Các bài vấn đáp Phật học | Thích Nhật Từ: http://goo.gl/rhiQjc

LEAVE A REPLY