Vấn đáp ngày 08/04/2017 | Thích Nhật Từ

Tổ chức lễ cưới tại chùa 0:07
Đạo Bác Hồ 2:46
Luật nhân quả 8:38
Giúp người thân hiểu Phật pháp 20:43
Ngày giờ thuận và nghịch duyên 30:17

Giảng tại chùa Vẽ, Hải Phòng, ngày 08-04-2017

Đăng ký theo dõi kênh Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/kifyzZ
FB Phật Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/XqdlKi
Kinh Phật Cho Người Tại Gia |Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/CjGEgx
Kinh Tụng Hằng Ngày| Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/pdSqbw
Các bài vấn đáp Phật học | Thích Nhật Từ: http://goo.gl/rhiQjc

LEAVE A REPLY