Vấn đáp ngày 12/06/2008 | Thích Nhật Từ

Vấn đáp ngày 12/06/2008 gồm những bài vấn đáp:
Hạnh hiếu thảo của ngài Mục Kiền Liên
Ý nghĩa những con số của Phật giáo

Giảng tại chùa Bát Mẫu – Hà Nội
Đăng ký theo dõi kênh Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/kifyzZ
FB Phật Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/XqdlKi
Kinh Phật Cho Người Tại Gia |Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/CjGEgx
Kinh Tụng Hằng Ngày| Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/pdSqbw
Các bài vấn đáp Phật học | Thích Nhật Từ: http://goo.gl/rhiQjc

LEAVE A REPLY