Vấn đáp: Nghiệp và tái sinh (ngày 09/04/2011) | Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Nghiệp và tái sinh – ngày 09/04/2011gồm những bài vấn đáp:
Phật tử và năm điều đạo đức
Hóa giải mâu thuẫn ghen tuông trong tình cảm
Ứng xử khi nghiệp và quả xảy ra với bản thân
Nên cúng chay hay mặn trong tục cúng dỗ và cúng trong 49 ngày ?

Đăng ký theo dõi kênh Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/kifyzZ
FB Phật Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/XqdlKi
Kinh Phật Cho Người Tại Gia |Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/CjGEgx
Kinh Tụng Hằng Ngày| Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/pdSqbw
Các bài vấn đáp Phật học | Thích Nhật Từ: http://goo.gl/rhiQjc

LEAVE A REPLY