Vấn đáp: Ngũ uẩn, mục tiêu của cuộc đời | Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Ngũ uẩn, mục tiêu của cuộc đời | Thích Nhật Từ
Giảng tại Niệm Phật đường Giác Tuệ, Dresden, Đức, ngày 20/06/2015
Các bài vấn đáp Phật học|Thích Nhật Từ: https://goo.gl/k032DP
Kinh Phật Cho Người Tại Gia|Thích Nhật Từ biên soạn: https://goo.gl/w8gHm9
Kinh Tụng Hằng Ngày| Thích Nhật Từ biên soạn: https://goo.gl/kD8KiM
Youtube Phật Học Phổ Cập: https://goo.gl/kifyzZ
FB Phật Học Phổ Cập: https://goo.gl/TXO1eY

LEAVE A REPLY