Vấn đáp Phật pháp: Thiền đốn ngộ… – TT. Thích Nhật Từ

Các câu hỏi: Thiền đốn ngộ, ẩn tu và chuyên tu, tu tập tám thức, giáo dục Phật giáo, đơn độc và cô đơn, hạnh nguyện Bồ tát Quan Thế Âm được Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Pháp viện Minh Đăng Quang, ngày 01-07-2016

LEAVE A REPLY