Vấn đáp: Quan Âm Dâng Ngọc Và Long Nữ Thành Phật (ngày 31/07/2009) | Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Quan Âm Dâng Ngọc Và Long Nữ Thành Phật – ngày 31/07/2009 gồm những bài vấn đáp:
Ý nghĩa việc Quan Thế Âm dâng ngọc

Giảng tại Chùa Long Quang – Tỉnh An Giang, ngày 31/07/2009
Đăng ký theo dõi kênh Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/kifyzZ
FB Phật Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/XqdlKi
Kinh Phật Cho Người Tại Gia |Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/CjGEgx
Kinh Tụng Hằng Ngày| Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/pdSqbw
Các bài vấn đáp Phật học | Thích Nhật Từ: http://goo.gl/rhiQjc

LEAVE A REPLY