Vấn đáp: Tác hại đốt vàng mã ( ngày 10/12/2011 ) | Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Tác hại đốt vàng mã – ngày 10/12/2011 gồm những bài vấn đáp:
Sự thật về Tận thế năm 2012
Hiểu sao cho đúng về cái chết
Tác hại trong văn hóa đốt giấy tiền vàng mã trong ngày cúng dỗ
Trợ niệm và Hộ niệm đúng chánh pháp

Giảng tại chùa Bồ Đề (10/12/2011) và chùa Thông (11/12/2011)
Đăng ký theo dõi kênh Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/kifyzZ
FB Phật Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/XqdlKi
Kinh Phật Cho Người Tại Gia |Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/CjGEgx
Kinh Tụng Hằng Ngày| Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/pdSqbw
Các bài vấn đáp Phật học | Thích Nhật Từ: http://goo.gl/rhiQjc

LEAVE A REPLY