Vấn đáp tại Bồ Đề Đạo Tràng 25-10-2016 – TT. Thích Nhật Từ

Các câu hỏi: Hình thức an táng – Cách thức thờ phượng của 3 miền – Các danh xưng trong Phật giáo – Ngụy Kinh và Chân Kinh – Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phật Hoàng Trần Nhân Tông được Thầy Nhật Từ giảng tại Bồ Đề Đạo Tràng, ngày 25-10-2016

LEAVE A REPLY