Vấn đáp: Tâm Bồ Đề và Lý nhân quả (ngày 30/07/2009) | Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Tâm Bồ Đề và Lý nhân quả – ngày 30/07/2009 gồm những bài vấn đáp:

Giảng tại trường hạ Khánh Sơn – Tỉnh Sóc Trăng, ngày 30/07/2009.
Đăng ký theo dõi kênh Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/kifyzZ
FB Phật Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/XqdlKi
Kinh Phật Cho Người Tại Gia |Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/CjGEgx
Kinh Tụng Hằng Ngày| Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/pdSqbw
Các bài vấn đáp Phật học | Thích Nhật Từ: http://goo.gl/rhiQjc

LEAVE A REPLY