Vấn đáp: Thiền Lý Và Niềm Tin (ngày 27/06/2009) | Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Thiền Lý Và Niềm Tin – ngày 27/06/2009 gồm những bài vấn đáp:
Thế nào là tu chứng và đắc đạo thiền ?

Giảng tại Chùa Khánh Quang – Cần Thơ, ngày 27/06/2009
Đăng ký theo dõi kênh Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/kifyzZ
FB Phật Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/XqdlKi
Kinh Phật Cho Người Tại Gia |Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/CjGEgx
Kinh Tụng Hằng Ngày| Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/pdSqbw
Các bài vấn đáp Phật học | Thích Nhật Từ: http://goo.gl/rhiQjc

LEAVE A REPLY