Vấn đáp: Thờ Phật và Niệm Phật (ngày 02/04/2011) | Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Thờ Phật và Niệm Phật – ngày 02/04/2011 gồm những bài vấn đáp:
Quan niệm thờ thần linh (ông bà táo, thần tài, Quan Công)

Đăng ký theo dõi kênh Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/kifyzZ
FB Phật Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/XqdlKi
Kinh Phật Cho Người Tại Gia |Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/CjGEgx
Kinh Tụng Hằng Ngày| Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/pdSqbw
Các bài vấn đáp Phật học | Thích Nhật Từ: http://goo.gl/rhiQjc

LEAVE A REPLY