Vấn đáp: Thương yêu sự sống (ngày 30/05/2017) | Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Thương yêu sự sống – ngày 30/05/2017 gồm những bài vấn đáp:

Giảng tại Chùa Long Quang – Cần Thơ, ngày 30/05/2009
Đăng ký theo dõi kênh Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/kifyzZ
FB Phật Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/XqdlKi
Kinh Phật Cho Người Tại Gia |Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/CjGEgx
Kinh Tụng Hằng Ngày| Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/pdSqbw
Các bài vấn đáp Phật học | Thích Nhật Từ: http://goo.gl/rhiQjc

LEAVE A REPLY