Vấn đáp: Tình bạn, tình yêu, tương lai và sự nghiệp (ngày 11/06/2012) | Thích Nhật

Vấn đáp: Tình bạn, tình yêu, tương lai và sự nghiệp – ngày 11/06/2012 gồm những bài vấn đáp:

Giảng tại khóa tu Thiện Tài Đồng Tử, chùa Liên Trì, Đăk Lăk, ngày 11/06/2012
Đăng ký theo dõi kênh Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/kifyzZ
FB Phật Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/XqdlKi
Kinh Phật Cho Người Tại Gia |Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/CjGEgx
Kinh Tụng Hằng Ngày| Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/pdSqbw
Các bài vấn đáp Phật học | Thích Nhật Từ: http://goo.gl/rhiQjc

LEAVE A REPLY