Vấn đáp: Tình yêu thương của cha – TT. Thích Nhật Từ

Câu hỏi trên được Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 30-10-2016

LEAVE A REPLY