Vấn đáp: Tình yêu tuổi cập kê – TT. Thích Nhật Từ

Câu hỏi trên được Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 30-10-2016

LEAVE A REPLY