Vấn đáp: Tình yêu và sự nghiệp (ngày 21/08/2011) | Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Tình yêu và sự nghiệp – ngày 21/08/2011 gồm những bài vấn đáp:
Duyên nợ trong tình yêu và hôn nhân
Có nên xem tuổi và ngày để tổ chức hôn nhân

Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 21/08/2011
Đăng ký theo dõi kênh Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/kifyzZ
FB Phật Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/XqdlKi
Kinh Phật Cho Người Tại Gia |Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/CjGEgx
Kinh Tụng Hằng Ngày| Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/pdSqbw
Các bài vấn đáp Phật học | Thích Nhật Từ: http://goo.gl/rhiQjc

LEAVE A REPLY