Vấn đáp: Tu tâm, y phục người xuất gia, tượng Phật có râu, quán tưởng, mục đích thọ Bồ Tát giới,…

Vấn đáp: Tu tâm, y phục người xuất gia, tượng Phật có râu, quán tưởng, mục đích thọ Bồ Tát giới, tám ngọn gió đời, phước huệ song tu, khóa tu Phật thất và Bát Quan Trai | Thích Nhật Từ
Giảng tại đạo tràng Liên Tịnh, TP. Recke – Ibbenburen, Đức, ngày 30/06/2015
Các bài vấn đáp Phật học|Thích Nhật Từ: https://goo.gl/k032DP
Kinh Phật Cho Người Tại Gia|Thích Nhật Từ biên soạn: https://goo.gl/w8gHm9
Kinh Tụng Hằng Ngày| Thích Nhật Từ biên soạn: https://goo.gl/kD8KiM
Youtube Phật Học Phổ Cập: https://goo.gl/kifyzZ
FB Phật Học Phổ Cập: https://goo.gl/TXO1eY

LEAVE A REPLY